Alles
nl
In deze aflevering is architect-stedenbouwkundige Samuel van Embden (Amsterdam, 1904) te gast. Hij was stedenbouwkundig adviseur van tal van projecten in grote en kleine gemeenten, na de oorlog adjunct-directeur van de Dienst Wederopbouw van Rotterdam en tussen 1964 en 1969 hoogleraar bouwkunde aan de TH in Delft. Van Embden spreekt over enkele mislukte wederopbouwprojecten in Rotterdam, zoals de omgeving van de Laurenskerk en het Doelenplein. De omgeving van de Lijnbaan vindt hij wel goed geslaagd. Van Embden gaat in op de gevolgen van het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) voor Amsterdam (1934) van Cornelis van Eesteren, zoals de bouw van de Bijlmermeer. Hij heeft zich altijd ingezet voor een gemengde bebouwing met een zorgvuldige afwisseling van laag- en hoogbouw. Van Embden belicht enkele architectuurprojecten in Singapore, Caracas, Nigeria waar hij vooral universiteitsgebouwen realiseerde. In Indonesië maakte hij de Politionele Acties mee.nl