Alles
nl
Vraaggesprek met de 81-jarige componist, schrijver en muziekpedagoog Max Prick van Wely. Onderwerpen van gesprek zijn zijn composities en hoe die tot stand komen, de vele bewerkingen die hij maakt o.a. van de muziek van J.S. Bach, zijn werk als muziekpedagoog aan diverse scholen en conservatoria, zijn verzameling muziekboeken en handschriften van componisten uit de 19-de eeuw (die zijn ondergebracht in zijn bibliotheek 'De Maxate') en de vele sprookjes uit diverse landen die hij bewerkte. Tijdens het gesprek wordt een bezoek gebracht aan een muziekantiquariaat in de Jordaan. Over Prick van Wely spreekt zijn oud-leerling, de pianist en componist Albert Brussee. Gelardeerd met muziek van Prick van Wely en enkele fragmenten uit het door hem geschreven muzieksprookje 'Het wonderkind Ferdinand', voorgedragen door Enny Mols-de Leeuwe.nl