Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met prof. dr. Walter Goddijn (geboren in Leiden in 1921), emeritus hoogleraar in de Sociologie van kerk en godsdienst van de Katholieke Universiteit Brabant. In zijn woning in het Brabantse Haghorst vertelt Goddijn over: zijn tijdens het noviciaat aangenomen naam Walter; zijn hond, een foxterrier; zijn jeugd in Leiden, waar Goddijn opgroeide in een groot, liberaal-katholiek gezin; de keuze voor het seminarie in Venraay toen hij dertien was; zijn ouders, aan wie hij zeer warme herinneringen bewaart; zijn gevoel van religieuze geborgenheid; zijn intreden in 1940 bij de Franciscanen, een heel menselijke orde die liberaal met seksualiteit omging; zijn directeurschap van twee regionale Bureaus van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI) en vervolgens van het Pastoraal Instituut voor de Nederlandse Kerkprovincie (PINK), terwijl hij tegelijkertijd secretaris van het Pastoraal Concilie was; de progressieve ideeën destijds van de Nederlandse bisschoppen en het feit dat kardinaal Alfrink in 1970 in Rome bakzeil haalde met voorstellen tot vernieuwing van het priesterambt (" een grof schandaal ..."); Goddijns intensieve contacten destijds met Alfrink; de grootste verworvenheid van die tijd, een grotere betrokkenheid van leken bij de kerk; het feit dat Goddijn in 1971 gepasseerd werd voor de functie van secretaris-generaal van het nieuwe PINK-bureau; zijn hoogleraarschap in de godsdienstsociologie; zijn huidige schrijfactiviteiten, o.a. aan het boek 'Tot vrijheid geroepen', over de Nederlandse katholieken tussen 1945 en 2000; het toekomstperspectief van de katholieke kerk. Goddijns oud-collega, de theoloog prof. Ton Smits, geeft een karakterisering van Goddijn: " ... een echte herdershond, hij wil de hele kudde bij elkaar houden". In zijn studeerkamer toont Goddijn foto's van zijn vijftigjarig priesterjubileum in 1997. Tijdens een wandeling vertelt hij nog altijd te preken en columns te schrijven, en gaat hij in op zijn vroegere predikaat 'de paus van Nederland' en op zijn vermeende ijdelheid. Bevat HA(D)-fragmenten.nl