Alles
nl
Laatste deel van en tweedelig vraaggesprek met de 72-jarige voordrachtskunstenares Wanda Reumer. Onderwerp van gesprek is de kleinste poezie-vorm ter wereld, de Japanse haiku. Wanda Reumer is lid van de haiku-kring Nederland, ze zit in de redactie van het haiku-blad 'Vuursteen' en geeft lezingen en voordrachten over de haiku. Reumer: "Ik heb er nog spijt van dat het zo laat in mijn leven gekomen is".nl