Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van de plantensocioloog Prof. Dr. Victor Westhoff, die werd geboren op Java, Nederlands-Indië, in 1916. In zijn woning in Groesbeek vertelt Victor Westhoff onder meer over: zijn tuin, die veel voor hem betekent; zijn botanisch/biologische bibliotheek; de betekenis van het boeddhisme voor hem; zijn komst in Nederland op 4-jarige leeftijd; zijn liefde voor planten; zijn activiteiten in de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie (NJN); zijn vakgebied plantensociologie (het onderzoek naar het samenleven van planten en gemeenschappen); hoe hij bij de Universiteit van Wageningen terecht is gekomen, waar hij tien jaar heeft gedoceerd; zijn werk bij verschillende natuurbeschermingsorganisaties; de omwenteling in de natuurbescherming, waar hij verantwoordelijk voor was; zijn werk als hoofd botanie bij het rijksinstituut RIVON van Staatsbosbeheer; zijn werk als hoogleraar plantkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen; zijn populair-wetenschappelijke boeken 'Wilde planten', over het voorkomen van bedreigingen van de wilde planten in ons land; zijn pessimisme ("de wereld gaat naar de bliksem"); het ouderschap; zijn liefde voor klassieke muziek en zijn lidmaatschap van de Mozartvereniging; zijn schooltijd; het schrijven van gedichten; zijn gezondheid; en de betekenis van het land Ierland voor hem. Westhoff leest een gedicht voor uit een van zijn gedichtenbundels.nl