Alles
nl
Vraaggesprek met emeritus hoogleraar geneeskunde professor Co Greep over zyn jeugd, zyn studie, zyn professie, de voetbalclub Ajax in de tyd dat hy daar medisch begeleider was, zyn echtgenote en zyn vriendin, zyn verzameling moderne kunst en de veranderingen in de gezondheidszorg in Nederland: "Je zit raar te kyken als je ziet hoe een handvol bureaucraten zo'n systeem om zeep helpt". Oud-voetballer Barry Hulshoff haalt herinneringen op uit de Ajax-tyd.nl