Alles
nl
Vraaggesprek met de politicoloog en Midden-Oostendeskundige Leo Biegel, geboren in 1924 in Batavia. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer: de Politiek-Sociale Faculteit van de Gemeentelijke Universiteit (de latere Universiteit van Amsterdam), waar hij van 1950 tot 1989 doceerde en waar hij zich verzette tegen de heersende "kneuterigheid"; zijn oorlogsjaren in Nederlands-Indië die hij deels doorbracht in een interneringskamp, een tijd die belangrijk was voor zijn vorming; de invloed van zijn Indische moeder en het verdriet van zijn vader vanwege de houding van Nederland na de oorlog; zijn studie na de oorlog in Nederland, waar hij zich altijd "een buitenbeentje" gevoeld heeft; en zijn opvattingen over het Midden-Oostenvraagstuk. Zijn oud-student Koos van Dam, die ambassadeur was in Irak en Turkije, geeft (telefonisch) een karakteristiek van Biegel.nl