Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. Deze aflevering een portret van de dichter en schrijver Willem van Toorn (64). Vraaggesprek met Van Toorn over: één van de centrale thema's in zijn werk, het verdwijnende landschap door de toenemende verstedelijking hetgeen hij koppelt aan het verlies van waarden en normen; zijn jeugd als kind in een kleermakersgezin dat vanuit de Betuwe naar Amsterdam verhuisde en waarover hij de autobiografische roman 'De rivier' schreef; zijn persoonlijkheid; zijn oorlogsherinneringen en de invloed hiervan op zijn latere leven; zijn vroege belangstelling voor literatuur; zijn keuze voor een opleiding tot chemisch analist; zijn latere opleiding tot onderwijzer en zijn eerste aanstelling in een Drents dorp; zijn overweging om jeugdboeken te gaan schrijven; de mate waarin fantasie de herinneringen beïnvloedt. Het programma bevat tevens een lovende reactie van de dichter Rutger Kopland op het werk en de persoon van Van Toorn en verder een impressie van een bezoek van Van Toorn aan het Amsterdamse stadsdeel oud-West waar hij opgroeide, waarin een vraaggesprek met Van Toorn over zijn jeugd en de veranderingen die de buurt heeft ondergaan.nl