Alles
nl
Vraaggesprek met de 83-jarige Ir. Johannes Alvares Manusama, voormalig president in ballingschap van de Republiek Maluku Selatan. Onderwerpen van gesprek zyn zyn leven in het teken van een vrye RMS en zyn vele politieke teleurstellingen. Manusama zegt bezig te zyn met zyn autobiografie "...myn bedoeling is niets anders dan vooral duidelyk te maken te maken aan het nageslacht wat my gedreven heeft". Geillustreerd met HA-fragment.nl