Alles
nl
Vraaggesprek met een oudere kunstenaar of wetenschapper. Het programma wordt drie keer per maand uitgezonden, afgewisseld met 'De 747 documentaire' van de NPS. In deze uitzending een portret van de Utrechtse kinderpatholoog Jonne Huber. Gespreksonderwerpen zijn: zijn werk; zijn omgang met de ouders van overleden kinderen; zijn jeugd in Twello; zijn studententijd en huwelijk met Olga; zijn dienstweigering en het halve jaar gevangenschap dat daaruit voortvloeide; het vertrek met zijn gezin naar Indonesië; zijn hoogleraarschap in Canada en in Nederland; de zelfmoord van zijn zoon Rik op eenentwintigjarige leeftijd; de dood van zijn kleindochter die hij niet heeft laten onderzoeken.nl