Alles
nl
Vraaggesprek met de 79-jarige tekenaar Chris Schut. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. zijn achtergrond, de periode die hij werkzaam was als tekenleraar en de vele tekeningen die hij maakte in opdracht van stads-en gemeentearchivarissen. Schut tekende (en tekent nog) vooral gebouwen en historische gebeurtenissen (w.o. de begrafenis van koningin Wilhelmina, de verwoesting van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp in 1953). Chris Schut noemt zichzelf "teveel ambtenaar" om vrij kunstenaar te kunnen zijn: "Dat vond ik allemaal te riskant".nl