Alles
nl
Gesprek met Jeanne Bieruma Oosting, schilderes. Onderwerpen van gesprek zyn haar jeugd, haar studie en de tyd dat ze in Parys woonde (1929-1940) en werkte. Zolang zy zich herinnert wilde ze schilder worden ("Dat kan ik goed en voor de rest deug ik nergens voor"). Jeanne Bieruma Oosting maakt olieverven, tekeningen, aquarellen en grafiek. Ze kreeg de bynaam "pionier van de grafiek" door het baanbrekende werk dat zy op dit terrein heeft verricht.nl