Alles
nl
Vraaggesprek met de in 1920 in Kampen geboren schryver en journalist Willem G. van Maanen. Onderwerpen van gesprek zyn het schryversvak en zyn werkervaringen als journalist by o.a. de Wereldomroep, jeugd-, oorlogs- en verzetsherinneringen en toelichting op zyn streven naar soberheid en dubbelzinnigheid in zyn romans, naar aanleiding van o.a. 'De /onrustzaaier/', '/Helse steen/' en '/Vertel de tyd/'.nl