Alles
nl
Eerste deel van een tweedelig vraaggesprek met de 72-jarige voordrachtskunstenares Wanda Reumer. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. haar AJC-achtergrond, haar huwelijk, haar contacten met Kees Boeke en Koos Vorrink, haar werk voor de radio (w.o. de serie 'In de tuin der poezie'), haar voorliefde voor het Vlaams en de door haar opgerichte opleidingsinstituten 'Academie voor expressie door woord en gebaar' en het Instituut voor Taalexpressie. Wanda Reumer leest het gedicht 'Afscheid' en een fragment uit een Vlaams verhaal.nl