Alles
nl
Vraaggesprek met schryfster Toos Blom. Toos Blom haalt herinneringen op aan Egmond, het dorp waar zy opgroeide, aan de schryfster Nienke van Hichtum, wier werk zy als vertaalster van '/Winnie de Poeh/' voortzette, aan haar carriere als schryfster van jeugdboeken en aan haar beroep van onderwyzeres, dat zy 47 jaar lang uitoefende.nl