Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van bioloog prof. dr. Henk Saeijs (geboren in 1935 op Kalimantan, Nederlands-Indië), bijzonder hoogleraar duurzaam waterbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en oud-hoofdingenieur-directeur van de directie Zeeland van Rijkswaterstaat. Tijdens een wandeling langs de Westerschelde op Walcheren spreekt Saeijs over: de door Rijkswaterstaat versterkte dijk nabij Vlissingen die ze beklimmen; het voorstel van Waterstaat om de rivier meer ruimte te geven en daarmee de inpoldering enigszins terug te draaien. Bij een dijkdoorbraak bij Rittum vertelt Saeijs over: de bombardementen die de Engelsen hier in de oorlog uitvoerden om de Duitsers te verdrijven; zijn belangstelling voor water; de borstkanker van zijn vrouw; de ervaringen van wreedheden die Saeijs als kind meemaakte in Japanse kampen tijdens de oorlog in Nederlands-Indië, die hem leerden overleven; de komst van de familie naar Nederland na de oorlog; zijn nuchterheid, die hij van zijn moeder erfde; zijn redenen om een avondstudie biologie te gaan doen, terwijl hij al drie kinderen had; de ontwikkeling van zijn vrouw, toen de kinderen groot waren; de lessen van de natuur in het Veerse Meer; zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat; de commotie die Saeijs veroorzaakte met een lezing die hij hield voor toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Smit-Kroes; de onderhandelingen die hij voerde inzake de 'waterverdragen' met België; de manier waarop Saeijs met inspraak omging; zijn visie op milieuactiegroepen; de gezondheidsredenen waarom hij in 1999 vervroegd aftrad als HID van de directie Zeeland. Afgewisseld met korte gesprekken met: - Ger Blom, oud-directeur-generaal van Rijkswaterstaat, over de grote betekenis van Henk Saeijs voor Rijkswaterstaat ("Hij is het groene gezicht van Rijkswaterstaat geworden") en de rol die Saeijs speelde in de totstandkoming van de 'waterverdragen' met België; - minister Annemarie Jorritsma over de bezoeken die ze, tijdens haar ministerschap van Verkeer en Waterstaat, bracht aan Zeeland en aan gastheer Saeijs, waarbij ze als grote verdienste van Saeijs noemt dat hij het water hoog op de agenda wist te krijgen in Nederland.nl