Alles
nl
Vraaggesprek met musicologe en componiste Nancy van der Elst. Gespreksonderwerpen zyn: de muzikaliteit van haar familie; haar docentschap aan het conservatorium van Rotterdam; haar medewerking aan de oecumenische uitgave '/Dagelyks woord/'; haar studie, die werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, omdat ze weigerde de loyaliteitsverklaring te ondertekenen en moest onderduiken; haar promotie aan de Sorbonne, in Parys, met als onderwerp de componist Henri Duparc; het genot van de muziek, die by haar vooral ligt in de analyse; de totstandkoming van de compositie 'Le /petit chat sans le maman/', die ze vervolgens speelt; haar bydrage aan de elpee '/Guido Gezelle en het lied/'; en haar voorstelling van het 'hiernamaals'. Bevat een gesprek met de zanger Ruud van der Meer over zyn samenwerking met Van der Elst, sinds haar promotie in 1972. Geillustreerd met muziek.nl