Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met de politicoloog Peter Baehr (geboren in 1935 in Amsterdam), emeritus hoogleraar Rechten van de Mens van de Universiteit van Utrecht. Gespreksonderwerpen zijn onder meer: zijn belangstelling voor de internationale politiek; zijn betrokkenheid bij Amnesty International sinds begin jaren '70, waarvoor Baehr nog steeds actief is; zijn recente bezoeken aan Ethiopië en Eritrea voor Amnesty om schendingen van mensenrechten te onderzoeken; zijn ouders, Duitse joden die al in 1933 naar Nederland gevlucht waren en na de oorlog hun modepersbureau opnieuw opbouwden; de angstige oorlogsjaren, waarin het gezin ondergedoken was bij een katholiek echtpaar in Amsterdam; de geringe betekenis die het joods zijn voor hem heeft; mensenrechten, die pas betekenis krijgen wanneer ze je onthouden worden; de relatie tussen honger en het ontbreken van vrijheid; zijn betrokkenheid destijds bij de oprichting van D66; het pleidooi dat Baehr in zijn afscheidsrede hield voor aandacht voor de rechten van economische, sociale en culturele vluchtelingen; de belangrijke ontwikkeling dat, naast regeringen, nu ook multinationale ondernemingen zich laten aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het nakomen van rechten van de mens; zijn opstelling als universalist waar het om mensenrechten gaat; de problematiek in Bosnië, waar vrede boven recht prevaleerde bij de totstandkoming van het Dayton-akkoord; het onderzoek naar beweegredenen van schenders van mensenrechten en van degenen die weigeren dergelijke bevelen uit te voeren; het gevaar van cynisme; ontwikkelingen die Baehr hoopvol stemmen, zoals het Joegoslavië-tribunaal, het Ruanda-tribunaal, de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika en het verdwijnen van de militaire regimes in Latijns-Amerika.nl