Alles
nl
Vraaggesprek met de uit Engeland afkomstige beeldend kunstenaar Cyril Lixenberg die sinds 1959 in Amsterdam woont en werkt. Onderwerpen van gesprek zyn zyn orthodox-joodse afkomst, zyn breuk daarmee, de beginjaren in Nederland, zyn werk en de voordelen van de toenmalige contraprestatie. Lixenberg brengt een bezoek aan Almere waar een aantal van zyn ruimtelyke objecten staan. Jan-Bart Klaster, kunstcriticus van het Parool en James Purvis, directeur kunstzaken in Almere, gaan in op het werk van Lixenberg.nl