Alles
nl
Vraaggesprek met choreograaf Hans van Manen. Afgewisseld met fragmenten waarin Van Manen zyn dansers instrueert, komen de volgende onderwerpen aan de orde: Van Manens perfectionisme en fotografische geheugen; zyn sobere styl; zyn jeugd, loopbaan en 'straatvechtertjesmentaliteit'; zyn homoseksualiteit; en het belang dat hy hecht aan succes en vriendschappen, waaronder die met de journalist en theatermaker Ischa Meyer. Vooraf aan het gesprek roemen de balletdansers Han Ebbelaar en Alexandra Radius Van Manens kwaliteiten als mens en choreograaf: "We hebben een Mondriaan gehad, we hebben een Vermeer gehad, dus we hebben ook een Van Manen..." Bevat een HA-fragment.nl