Alles
nl
Vraaggesprek met prof.dr. J.A. Stalpers, emeritus hoogleraar cultuurwetenschappen. Onderwerpen van gesprek zyn de opkomst van de verzorginsstaat en het maatschappelyk werk, zyn jeugd, zyn loopbaan, zyn geloofsbeleving en zyn relatie met de rooms-katholieke kerk. Oud KRO-directeur L.B.M. Wust vertelt over de tyd dat Stalpers voorzitter van de programmacommissie van de KRO was. Stalpers vertelt over zyn grote liefde, de architectuur, en hy benadrukt het belang van subjectiviteit en kunstzinnigheid in het wetenschappelyke denkproces: "Kunst is de cultus van het subjectieve in zyn meest feestelyke en verrykende vorm."nl