Alles
nl
Vraaggesprek met de 74-jarige oud-rector magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam, emeritus-hoogleraar Strafrecht en oud-ARP politicus, professor Dr. I.A. Diepenhorst. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. zijn jeugdjaren, zijn studies Recht en Theologie, het christelijk staatsrecht, het bijzonder onderwijs, euthanasie, abortus, echtscheiding, adoptie, homoseksualiteit, zijn preken ("Ik vind het makkelijker om te preken dan om naar een preek te luisteren"), zijn eigenzinnig taalgebruik en het feit dat hij, ongehuwd, altijd in het ouderlijk huis is blijven wonen: "Ik ben nooit ernstig aan iemand gebonden geweest".nl