Alles
nl
Vraaggesprek met de 82-jarige schryver en journalist Johan van der Walle. Onderwerpen van gesprek: zyn socialistische achtergrond; zyn eerste levensjaren na de Eerste Wereldoorlog; het Curacao van de jaren '30 en '40, waar Van der Walle woonde en werkte als journalist, en Suriname waar hy (1945) werd benoemd tot hoofd van de Gouvernementspersdienst. In die functie schreef hy een rapport waarin hy o.a. pleitte voor uitbreiding van het algemeen kiesrecht; als hem dat niet in dank wordt afgenomen keert Van de Walle terug naar Nederland. Ter sprake komt ook zyn verhalenbundel 'De /Overtocht/' waarin hy de oorlogsjaren op Curacao beschryft, en 'Een /oog boven Paramaribo/' waarin hy zyn herinneringen aan Suriname optekende. Schryver Michiel van Kempen en publicist Anil Ramdas gaan in op de betekenis van het werk van Van de Walle. Anil Ramdas: "Hy heeft ons een stukje van onze geschiedenis teruggegeven".nl