Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. Deze aflevering het levensverhaal van journalist, omroephistoricus en mensenrechtenactivist Dick Verkijk (70). In zijn ouderlijk huis in Haarlem vertelt Dick Verkijk over: zijn jeugdjaren; de oorlogsjaren die hij als kind meemaakte en die een grote invloed hebben gehad op zijn latere denkwijze over democratie en vrijheid; zijn keuze voor een journalistieke loopbaan; zijn eerste baan bij Vrij Nederland; zijn kritiek op het verzuilde Nederlandse omroepsysteem van kort na de oorlog; zijn ontslag bij Vrij Nederland, dat volgens Verkijk werd ingegeven door zijn kritiek in het blad op het omroepbestel; zijn instelling om te handelen naar zijn overtuiging; zijn eerste reis naar Oost-Europa in 1958; zijn beeld van en minachting voor het dictatoriale Sovjet-systeem; zijn sociaal-democratische opvattingen; zijn inzet voor Oost-Europese dissidenten; zijn journalistieke opvattingen die veelal als omstreden werden beschouwd, omdat hij openlijk partij koos voor de oppositie; zijn arrestatie en kortstondige gevangenschap in Tsjechoslowakije in 1970; zijn bezoek aan Tsjechoslowakije in 1977 in het gezelschap van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel; de ontmoeting die Verkijk tijdens Van der Stoel's bezoek aan Praag arrangeerde tussen Van der Stoel en woordvoerder Patochka van de Tsjechische dissidentenbeweging Charta '77. Met een telefonische reactie van de voormalige minister Van der Stoel van Buitenlandse Zaken op zijn ontmoeting in 1977 met woordvoerder Patochka van Charta '77.nl