Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een gesprek met prof.dr. Margaretha Schenkeveld (geboren in Alkmaar in 1928), emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde van de 19e en 20e eeuw aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gespreksonderwerpen zijn: het feit dat ze de eerste vrouwelijke hoogleraar Nederlands was; haar afkeer van het extreme feminisme; haar studie van vrouwelijke hoofdpersonen in Nederlandse romans, die uitmondde in de uitgave 'Lidewyde'; het warme gereformeerde, intellectuele gezin waarin ze opgroeide in Alkmaar, met een vader die advocaat was en een moeder (" ... een geweldige vrouw") die later invalide werd; de verzetsactiviteiten waar de hele familie in de oorlog bij betrokken was en een inval van de Landwacht die ze doorstonden; haar studie Nederlands, die haar vooral aantrok vanwege de historische aspecten; de colleges die ze gaf over W.F. Hermans en Gerard Reve, en de redenen waarom hun werk haar zo aansprak; haar afkeer van Multatuli; de grote invloed die uitgeverijen tegenwoordig hebben met hun propaganda van sommige auteurs; de verzorging van haar invalide moeder die ze jarenlang op zich nam; haar huwelijk met een hoogleraar Griekse filologie aan de Vrije Universiteit van Brussel, die op het gymnasium in Alkmaar haar leraar klassieke talen was en in 1995 overleed; haar visie op de veel te snel opeenvolgende onderwijsvernieuwingen (" ... absoluut fout"), en het feit dat er steeds minder ruimte is voor talen en geschiedenis; haar contacten destijds met de dichter A. Roland Holst ter voorbereiding op haar inaugurale rede over diens gedichtencyclus 'Een winter aan zee'; de bundel 'Het is begonnen met David', van psalmen met bewerkingen door Nederlandse dichters, die ze samen met haar schoonzuster M. Schenkeveld-van der Dussen publiceerde; haar betrokkenheid bij de Samen op Weg-kerk en de huidige, marginale positie van de kerk, die volgens haar dan ook geen enkele pretentie zou moeten hebben. Ze leest een psalm uit 'Het is begonnen met David', in een berijming door M. Nijhoff. Vriendin en beeldhouwster Ans Hey vertelt over haar vriendschap met de familie Schenkeveld en typeert Margaretha als een sterke vrouw met "ingetogen allure".nl