Alles
nl
Vraaggesprek met architect Jelle Abma. Gespreksonderwerpen zyn: Abma's Friese afkomst; zyn laatst afgeronde project: de 'satelliet' op de binnenplaats van de Nederlandse Bank; de disciplines die by architectuur zyn betrokken; de essentie van zyn vak, dat mensen op goede voet met hun omgeving moet brengen; de "schimmelziekte" die door Nederland waart, in de vorm van de grysgetinte industrieterreinen langs de Nederlandse snelwegen; de opdrachtgever, die je niet moet geven wat hy wenst, maar het gevoel moet geven "...dat ie altyd denkt dat ie dat gewenst heeft."; de interessantste van zyn projecten en zyn religieus gevoel, dat het hem mogelyk maakte kerken te ontwerpen voor zes verschillende gezindten; en mode in de architectuur, in zyn ogen "... de moeder van de dood van het vak." Bevat een kort gesprek met architect Marc A Campo [spelling onzeker], Abma's opvolger by het architectenbureau, over de kwaliteiten van zyn voorganger.nl