Alles
nl
Vraaggesprek met Kees Kwant (geboren 1918), filosoof, voormalig priester en bijzonder hoogleraar in de Wijsbegeerte. In zijn rijtjeshuis in Den Dolder vertelt hij onder meer over: zijn herinneringen aan de tijd dat hij priester was; de permissie die hij van Paus Pius XII kreeg om zgn. 'verboden' filosofische werken te lezen; zijn jeugd als zoon van een akkerbouwer in Warmenhuizen; de crisisjaren; zijn kennismaking met het vak filosofie op het seminarie in Eindhoven; zijn vervolgstudie wijsbegeerte in het Vaticaan vanaf 1939; de manier waarop hij in het Vaticaan de Tweede Wereldoorlog meemaakte; de kennis die Paus Pius XII had van de holocaust; de oorlogsverklaring van de Italiaanse dictator Mussolini aan Engeland en Frankrijk (waar Kwant getuige van was); zijn nieuwe start na de oorlog; de denkbeelden van de Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty, bij wie hij in Parijs in de jaren '50 colleges volgde; zijn twijfels over het kerkelijke systeem, wat in 1969 tot een grote crisis in zijn leven leidde toen hij uiteindelijk tot de conclusie kwam dat "God niet bestaat"; de ontmoeting met zijn huidige vrouw Lidewijde, die 28 jonger jaar is dan hij; de beperkingen van het celibaat; zijn vroegere drank- en rookverslaving; het grote verschil in leeftijd tussen hem en zijn kinderen; zijn leven als huisman; zijn ouderdom; de boeken die bij hem in de kast staan en het menselijke denkproces. Verder vraaggesprekken met dochter Hannah en zoon Teun over o.a. hun vaders vroegere priesterschap en over zijn (hoge) leeftijd.nl