Alles
nl
Vraaggesprek met de in 1923 in Amsterdam geboren actrice Henny Orri. Onderwerpen van gesprek zyn haar jeugd, religie, haar opleiding in de oorlogsjaren aan de toneelschool, haar carriere als actrice by het toneelgezelschap 'Het vrye Toneel' van Cor Ruys, by het gesubsidieerde toneel, na 1975 in vrye produkties en in radiohoorspelen. Ze gaat in op de grote verscheidenheid aan vrouwen-karakters die ze heeft gespeeld en de pryzen die ze er voor ontving. Aangevuld door haar echtgenoot regisseur Theo Kling vertelt Henny Orri over hun unieke samenwerking binnen hun huwelyk en by toneelprodukties. Ze gaat in op de manier waarop zy zich inleeft en voorbereidt op een rol en vertelt over het moeder-zyn in relatie tot haar dochter, actrice Diana Lensink, en haar eigen moeder. Het programma is geillustreerd met een tweetal liedjes, gezongen door Henny Orri en een fragment uit het hoorspel '/Nathalie/'. Henny Orri draagt het gedicht '/Moeder/' van M. Vasalis voor.nl