Alles
nl
Vraaggesprek met de 78-jarige luitenant-kolonel 'majoor' Alida Bosshardt. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. haar achtergrond en jeugdjaren in Utrecht, haar verbondenheid met het Leger des Heils, haar werk in de rosse buurt van Amsterdam als maatschappelijk werkster maar vooral als evangeliste, de wandeling over de Amsterdamse wallen met prinses Beatrix in 1965 ("we hebben samen reuze schik gehad") en over het VARA TV-programma 'Anders dan anderen' van programmamaker Bert Garthoff (1959) dat haar landelijke bekendheid bezorgde. Over majoor Bosshardt zegt Bert Garthoff: "Ze is een levenslange vriendin geworden". Geïllustreerd met een kort fragment uit 'Anders dan anderen' met majoor Bosshardt.nl