Alles
nl
Vraaggesprek met de acteur, regisseur Lo van Hensbergen. Over zyn jeugd; zyn studie psychologie, die hy zes weken voor zyn doctoraal afbrak omdat hy geen loyaliteitsverklaring wilde tekenen. Kreeg in zyn onderduiktyd les van de eveneens ondergedoken Duitse regisseur Ludwig Berger. Maakte in 1945 zyn debuut by zyn latere schoonvader Louis Saalborn. Heeft zich sindsdien onafgebroken beziggehouden met toneel. Betreurt de verslechtering in het gebruik van de taal ("ABN is te deftig"). Vindt het culturele klimaat in Nederland beneden peil.nl