Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van de Nederlands-Indische schrijfster Paula Gomes (geboren in 1932). Gespreksonderwerpen zijn: haar gevoelens rond het bezoek van de Japanse keizer Akihito aan Nederland; het feit dat ze nooit rancuneus jegens de Japanners geweest is maar wel de behoefte heeft oudere Japanners te laten horen dat ze in een Jappenkamp heeft gezeten; haar herinneringen aan het uitbreken van de oorlog; haar vader, een in Nederland geboren ambtenaar, en haar Indische moeder; het schrijven, waarmee Paula Gomes vanuit haar fantasiewereld al heel jong begon; de internering van Europeanen in Nederlands-Indië in 1942; haar herinneringen aan het leven in het vrouwenkamp op Semarang; de dood van haar moeder kort voor de bevrijding, waar Gomes met berusting over spreekt; de beangstigende gebeurtenissen bij het uitbreken van de Bersiap-tijd direct na de oorlog, toen ze naar Singapore getransporteerd werd; haar eerste verliefdheid, op een Engelsman in Singapore; haar vader, die weggevoerd werd door Indonesiërs en die ze niet meer heeft gezien; haar aankomst in Nederland en haar huwelijk met een Nederlander, Jan Rijer (?), die in 1996 overleed; de betekenis die het schrijven voor haar gehad heeft om haar ervaringen te verwerken; haar ontroering tijdens de reizen naar Indonesië die ze veel later maakte; het geringe inzicht dat ze heeft in haar schrijverschap; het 'vriendenboekje' dat Gomes zelf uitgaf; de moeite die ze heeft met afscheid nemen. Afgewisseld met korte gesprekken met: - Peter van Zonneveld, docent Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Leiden, die het werk van Gomes plaatst binnen de Indische letterkunde, o.a. de roman 'Sudah, laat maar' en het brievenboek 'Verloren Goeling' dat ze samen met publicist Rudy Kousbroek schreef; - Rudy Kousbroek, die ingaat op zijn vriendschap met Paula Gomes en op het wonder van haar schrijverstalent, waar ze zelf geen inzicht in heeft. Gomes leest een passage voor uit één van haar boeken en een kort gedicht uit haar 'vriendenboekje'.nl