Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang', waarin een vraaggesprek met econoom Cees Zwart. Onderwerpen van gesprek zyn Zwarts opvattingen over "de herwaardering van de droom" als methode om utopieen werkelykheid te laten worden; zyn afwyzing van de overheersing het rationele denken in onze cultuur omdat dit volgens Zwart tot geestelyke armoede leidt. Zwart pleit voor het basisinkomen, dat de mens pas echt vry zal maken van de slaverny van de loondienst. Zwart gaat in op de heryking van het denken over concurrentie, en vertelt over zyn opleiding, zyn ouders en zyn jeugd in Rotterdam.nl