Alles
nl
Vraaggesprek met de 80-jarige organist Bernard Drukker over zyn carriere die begon op het bioscooporgel van Tuschinski, zyn opleiding die hy op 18-jarige leeftyd afsloot met een diploma conservatorium, de voor zyn familie dramatisch verlopen oorlog, zyn niet-voltooide studie medicynen, zyn werk voor de AVRO, het verblyf van zes jaar als emigrant in Australie, zyn vriendschap met vatenfabrikant Van Leer die hem een internationale carriere bezorgde, zyn pianolessen van de legendarische pianist Horowitz. Hy laat enige muzikale trucjes horen op zyn nieuwe digitale orgel.nl