Alles
nl
Vraaggesprek met Leon Wecke, directeur van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken in Nijmegen. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. het begrip 'vijanddenken', de problematiek van de mensenrechtenschendingen en de milieuverontreiniging, nieuwe wapentechnologie, zijn eigen vijandsbeeld dat voortkomt uit de Tweede Wereldoorlog, het ontstaan en voorkomen van oorlogsconflicten, de toename van het aantal burgeroorlogen, de Golfoorlog en het begrip 'geweld'. Wecke belicht de conflicten in zijn eigen leven, kijkt terug op de resultaten van zijn carrière en pleit voor een mondiaal bewustzijn op het gebied van o.a. religie, sociale rechtvaardigheid, cultuur en economie. Vraaggesprek met oud-collega Wim Bartels over Wecke's persoonlijkheid en collegialiteit.nl