Alles
nl
Vraaggesprek met de Nederlandse kunstschilder Bram Bogart die sind 1960 in Belgie woont. Onderwerpen van gesprek zyn de ontwikkelingen in zyn werk; zyn Paryse tyd in de jaren '50; het gebrek aan erkenning in Nederland en zyn enorme productiviteit: "Ik begin 's morgens en ik eindig 's avonds". Zyn vrouw Lenie vertelt dat, binnen het gezin, alles in het teken staat van de kunst. Schryver en beeldend kunstenaar Jan Cremer haalt herinneringen op aan de tyd dat zy beiden in Parys woonden en werkten.nl