Alles
nl
Vraaggesprek met de 65-jarige emeritus-hoogleraar archeologie aan de Universiteit van Groningen, professor Dr. Harm Tjalling Waterbolk. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. zijn achtergrond, zijn studie biologie en later archeologie, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudies, het Biologisch Archeologisch Instituut in Groningen, zijn onderzoeken naar nederzettingen in Drenthe, de groeiende belangstelling voor de archeologie en de opbloei van de amateur-archeologie en de kwestie Tjerk Vermaning (amateur-archeoloog die er, midden jaren '70, van werd beschuldigd valse oudheidkundige voorwerpen te hebben verkocht).nl