Alles
nl
Gesprek met cardioloog prof. dr. C.L.C. van Nieuwenhuizen over zyn keuze voor cardiologie, de ontwikkeling van hartchirurgie, en zyn beroepsopvatting. Vervolgens de oprichting van de Nederlandse Hartstichting en de eeuwige twyfel misschien toch schryversvak gekozen te moeten hebben.nl