Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang', waarin een gesprek met toneel- en operaregisseur en artistiek leider van toneelgroep De Appel Erik Vos. Onderwerpen van gesprek zyn o.a zyn jeugd in Overyssel, de gezinssituatie en de scheiding van ouders, de verhuizing naar Utrecht, zyn school- en studietyd, opleidingen en zyn overstap naar het theater. Erik Vos gaat in op de manier waarop zyn persoonlyke ervaringen doorwerken in de wyze waarop hy met de grote thema's van m.n. de klassieke toneelstukken omgaat. Hy verklaart ernaar te streven om zowel zyn acteurs als het publiek persoonlyk by de grote drama's uit de toneelliteratuur te betrekken. Vos vertelt over zyn eerste grote succes met 'De /Perzen/', over zyn vertrek naar en verblyf in Amerika, over de oprichting van Toneelgroep De Appel en over zyn verweer tegen de kritische pers. Vervolgens gaat hy in op het ouder worden, op zyn naderend afscheid als leider van De Appel en over zyn toekomstplannen. Decorontwerper Tom Schenk vertelt over zyn samenwerking met Erik Vos. Het programma is geillustreerd met muziek.nl