Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van de dichter, schrijver en essayist Gerrit Krol (geboren in Groningen in 1934). Geluidsopnamen van een feestelijke bijeenkomst op een rivierboot op het Groningse Reitdiep, ter gelegenheid van de bibliofiele heruitgave van een novelle van Krol. Krol voert het woord en leest een passage voor uit deze novelle, 'De zoon van de levende stad'. In een gesprek gaat Krol in op zijn verbondenheid met Groningen en op het 'noordelijke gevoel'. Krols vriend, de recensent Douwe Draaisma, geeft een typering van diens werk, waarin Draaisma de haast terloopse hartstocht bewondert, ondanks Krols imago als logisch en rationeel schrijver. In het kantoortje bij zijn woning in het Drentse Oudemolen vertelt Krol over: zijn schrijfdiscipline; zijn geheugen voor data; zijn autobiografische roman 'De oudste jongen', waarin hij met nostalgie terugkijkt op zijn jeugd in de Korrewegwijk in Groningen; zijn bèta-geest en studiekeuze voor de wiskunde; de vanzelfsprekendheid waarmee Krol schrijver werd; zijn onwankelbare zelfvertrouwen; zijn jarenlange loopbaan als automatiseringsdeskundige bij Shell, waar hij al in de jaren '50 met computers werkte en waarover hij zijn nieuwste, autobiografische boek 'Zestigduizend uur' publiceerde; zijn fascinatie naar het denken van de mens, gebaseerd op taal; zijn roman 'De reus van Afrika', over de periode dat hij voor Shell in Nigeria verbleef; Krols warsheid van idealisme; de positieve invloed van multinationals in ontwikkelingslanden; zijn weerzin tegen 'algemeen geldende opinies'; zijn genuanceerde visie op de doodstraf, waarover hij eerder het essay 'Voor wie kwaad wil' publiceerde; de distantie waarmee hij schrijft en zijn drijfveren om de lezer te vermaken.nl