Alles
nl
Programma rond zanger, gitarist Eddy Christiani. Vraaggesprek met hem over zyn jeugd ("Op myn veertiende was ik 62 keer verhuisd"); zyn liefde voor de muziek, in het byzonder de gitaar; zyn carriere; de optredens voor de radio, zyn bewondering voor zyn nestor John de Mol ("Ik vind hem nog steeds een genie"); zyn grote voorbeeld Django Reinhardt ("Die man is niet te evenaren"). Zyn oud-collega's Annie de Reuver en Marcel Thielemans halen herinneringen op aan hun samenwerking.nl