Alles
nl
Vraaggesprek met prof. J.G. De Fares over 'zyn' anti-verouderingstherapie, de 'life extension'. Behalve uitleg over de verschillende bestanddelen gaat De Fares kort in op het ethische aspect en maatschappelyke consequenties, zoals pensionering, ervan. Verder komen het beruchte Dalton-schildje en zyn vryetydsbesteding ter sprake. Reacties van diverse patienten, waaronder zyn vader.nl