Alles
nl
Vraaggesprek met de 70-jarige Friese schrijver Anne Wadman. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. zijn socialistische achtergrond, de vele 'gemiste kansen' in zijn leven, zijn depressiviteit, zijn liefde voor de muziek, zijn schrijverschap en de Gijsbert Japicxprijs die hij voor de twede keer kreeg toegekend. Wadman: "Ik had hem liever niet gehad hoor, maar als je weigert krijg je nog meer aan je hoofd".nl