Alles
nl
Vraaggesprek met componiste Tera de Marez Oyens. Onderwerpen van gesprek zyn haar jeugd, haar liefde voor muziek in het algemeen en voor electronische muziek in het byzonder, haar leraar Hans Henkemans, de Tweede Wereldoorlog, haar huwelyken met achtereenvolgens Gerrit de Marez Oyens, Menachem Arnoni en Marten Toonder. Zy gaat tevens in op het componeren en het gebruik van de computer hierby. Tera de Marez Oyens speelt - op vleugel - een fragment uit haar compositie '/Ballerina on a cliff/'.nl