Alles
nl
Vraaggesprek met ethicus en econoom prof. Harry de Lange. Onderwerpen van gesprek zyn zyn jeugd, ontwikkelingssamenwerking en zyn stryd tegen de armoede in de wereld en met name in India; zyn bewondering voor zyn leermeester en grote voorbeeld professor Jan Tinbergen en de plotselinge dood van zyn dochter. De Lange: "Armoede is een verschrikking, armoede verziekt de menselyke verhoudingen".nl