Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van de pantomimespeler Rob van Reijn (geboren in Amsterdam in 1929). Gespreksonderwerpen zijn onder meer: Van Reijns voorgenomen afscheidstournee met 'De vlugt van arlequin en colombine' (?), een pantomimespel uit de 19e eeuw waaraan ook o.a. de acteurs Henk van Ulsen en Mini en Maxi meewerken; de heropleving van pantomime, na een terugval, met de komst van de stomme film; Van Reijns voorbeeld Charlie Chaplin; zijn geboorte met een hazenlip in het "rampjaar 1929", door zijn moeder ervaren als straf van God; zijn ouders, die scheidden toen hij elf was; de invloed van de hazenlip op zijn leven; zijn toneelambities; zijn weigering lessen te gaan volgen bij de Franse pantomimespeler Marcel Marceau, wiens stijl hem niet lag; de stijl die Van Reijn zelf ontwikkelde; het hoogtepunt uit zijn loopbaan, de periode waarin hij zijn eigen school en theater had aan de Haarlemmerdijk; het voor hem pijnlijke vertrek van zijn leerling Mark Kingsford; het zakelijk debacle van zijn theater na het gedwongen vertrek van zijn vrouw Paula als zakelijk leider; zijn solisme; de tevredenheid waarmee hij op zijn leven en loopbaan terugkijkt. Afgewisseld met korte gesprekken met: - mimespeler Ide van Heiningen (?) over het belang van Van Reijn als pionier van de Nederlandse mime, diens inventiviteit en Chaplin-achtige humor en het solisme dat mimespelers eigen is; - programmamaker en voormalig musicus Han Reiziger, die herinneringen ophaalt aan vroegere variété-optredens met zijn trio, waaraan ook Van Reijn bijdragen leverde, de zakelijke problemen van Van Reijn en Reizigers overtuiging dat het Nederlands pantomime eindigt met het afscheid van Rob van Reijn; - de Britse komiek Mark Kingsford, oud-leerling van Van Reijn, over zijn overstap van diens theater naar theatergroep Perspekt.nl