Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering het levensverhaal van de emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag (70). Vraaggesprek met Van Praag over: zijn onderzoek op het gebied van de biologische psychiatrie; zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van anti-depressiva; de hevige kritiek die hij in de jaren zeventig kreeg vanwege zijn stelling dat gedragsstoornissen veelal een biologische oorzaak hebben; zijn joodse afkomst; de moeilijke oorlogsjaren waarin het gezin werd afgevoerd naar concentratiekamp Theresiënstadt; de psychische gevolgen van zijn oorlogservaringen, waarvan hij meent dat ze hem weerbaarder hebben gemaakt en dat ze zijn persoonlijkheid hebben versterkt; zijn hang naar het zionisme; zijn karakter; zijn tien jaar durende verblijf in New York waar hij zich inzette voor sociaal zwakke groepen; het belang dat hij hecht aan zijn gezin; zijn levensvisie. Het programma bevat tevens vraaggesprekken met de psychiaters Kahn en Van den Hoofdakker over Van Praag's persoonlijkheid en zijn verdiensten op het vakgebied van de biologische psychiatrie.nl