Alles
nl
Vraaggesprek met schryfster Foka van Loon. Zy vertelt over haar jeugd, het gereformeerde milieu waarin zy opgroeide, haar beroep als onderwyzeres, haar eerste publicatie in het blad "De Stuwdam", haar eerste roman, die in "De Standaard" geplaatst werd en over de rol van het geloof in haar leven en boeken.nl