Alles
nl
Vraaggesprek met Ton Berends, binnenhuisarchitect en oprichter van de Haagse galerie Nouvelles Images. Onderwerpen van gesprek zyn de beeldende kunst, zyn liefde voor reizen, zyn huis in Indonesie, zyn homoseksuele geaardheid, zyn katholieke jeugd en zyn wens om missionaris te worden. Berends werd van het seminarium gestuurd met de woorden: "Je bent een te mooie jongen om priester te worden". Kunstschilder Jef Diederen en M. Stips van Wheel, ex-hoofd beeldende kunst en bouwkunst WVC, praten over de betekenis van Ton Berends voor de beeldende kunst. Zyn zoon, de filmer Oswald Berends, vertelt over zyn relatie met zyn vader.nl