Alles
nl
Vraaggesprek met streekromanschryfster Margreet van Hoorn (pseud. van G. de Reus) over haar schryverschap: verkoopcyfers, ernstige thema's waarin gevoelens een hoofdrol spelen. Haar afkeer van de term 'streekroman'. Haar onzekerheid na kritiek (literatuur versus lectuur) en haar gedichtjes (draagt '/Vaderdag/' voor). Ze bespreekt tussendoor het ouder worden, haar geloofsbeleving en enkele jeugdanecdotes. Ook zingt ze zelf een lied.nl