Alles
nl
Portret van Albert de Klerk (79), organist (van o.a. de Sint Bavo te Haarlem), dirigent en componist. De Klerk vertelt in zijn werkkamer in Haarlem onder meer over: zijn ouders, die in de Eerste Wereldoorlog van Antwerpen naar Haarlem vluchtten; zijn geboortehuis in Haarlem; het kerkkoor van de Sint Jozefkerk, waar zijn vader geruime tijd dirigent van was; de manier waarop hij liefde ontwikkelde voor orgelspel; het orgelspel van componist Hendrik Andriessen in de Jozefkerk, die hij soms mocht vervangen; het ambt van stadsorganist (dat hij in Haarlem mocht bekleden); het feit dat hij vanwege zijn rooms-katholieke geloof soms niet in een protestantse kerk mocht spelen; de invloed van zijn vader Jos de Klerk (die ook musicus was) en componist Hendrik Andriessen op zijn carrière; de periode dat hij docent was aan het Conservatorium in Amsterdam; zijn relatie met dirigent en componist Willem Mengelberg; de invloed van Anthon van der Horst, zijn vroegere docent aan het Conservatorium; zijn passie voor orgeltjes uit de 16e, 17e en 18e eeuw; zijn plaatopnamen van orgelwerken van de componisten César Franck en J.S. Bach en zijn leven buiten de muziek. Verder geeft De Klerk, in de Sint Bavo, uitleg over verschillende kerkorgels in Haarlem en het soort repertoire dat daar bijhoort. Daarnaast laat hij in die kerk het orgel zien waar Mozart nog op gespeeld heeft. Verder vertelt hij over zijn bewondering voor kerkschilder Pieter Saenredam, die in de Sint Bavo begraven ligt. Bevat fragmenten orgelmuziek.nl